Menü Kapat

Bir işyerinde, havada maruz kalınan kirletici maddeleri kontrol etmek için havalandırma kullanılır. Sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı sağlamak adına yaygın olarak duman, toz ve buhar gibi kirletici maddeleri uzaklaştırmak için kullanılır. Havalandırma, doğal yollarla (örneğin, bir pencere açarak) veya mekanik araçlarla (örneğin, fanlar veya üfleyiciler) gerçekleştirilebilir.

Havalandırma Sistemi Nedir?

Bir binada “temiz” dış ortam havası getiren ve “kirli” iç ortam havasını ortadan kaldıran mekanik yapılanma havalandırma sistemi olarak adlandırılır. Endüstriyel sistemler, istenmeyen kirletici maddelerin uzaklaştırılmasıyla sonuçlanan belirli bir hızda (hızda) belirli bir miktarda havayı dışarı çıkarmak (egzoz) ve içeri almak (içeri almak) için tasarlanmıştır. Tüm havalandırma sistemleri aynı temel ilkeleri takip ediyor olsa da, her bir sistem işin türüne ve o işyerindeki kirletici madde salım oranına uyacak şekilde özel olarak tasarlanmıştır.

Havalandırma, iç mekân çalışma ortamlarında salınan kirleticileri gidermek veya kontrol etmek için bir “mühendislik kontrolü” olarak kabul edilir. Çalışanların veya mekânda bulunan insanların hava kirleticilerine maruziyetini kontrol etmenin tercih edilen yollarından biridir.

Kirleticileri kontrol etmenin diğer yolları şunları içerir:

 • Tehlikeli kimyasal veya malzeme kullanımını ortadan kaldırmak,
 • Daha az toksik kimyasallarla işlem yapmak,
 • Süreç değişikliği veya
 • İş pratiği değişikliği.

Havalandırmanın dört amacı vardır:

 • Sürekli olarak temiz dış hava sağlamak.
 • Sıcaklığı ve nemi rahat seviyelerde tutmak.
 • Olası yangın veya patlama tehlikelerini azaltmak.
 • Havadaki kirleticileri çıkarmak veya seyreltmek.
Hangi Mekanlar İçin Uygundur?

Havalandırma sistemleri, genellikle iç mekân hava kalitesini izlemek için çok önemli kabul edilir. Sadece belirli kirletici maddelerin varlığında çalışanların sağlığı değil, aynı zamanda konforları da tehlikededir. Aslında, belirli endüstriyel binalardaki bazı iç ortam havası, sağlık için dış havadan daha kötü olabilir. Hava kalitesi kontrolünü gerçekleştirmek ve havalandırma sistemlerinin çalışır durumda olmasını sağlamak için profesyoneller tipik olarak hava örneklerini toplar ve bir bilgisayar kullanarak hava akışını modeller.

Havalandırma, yukarda da belirtildiği gibi esas olarak iç mekân kirleticileri seyrelterek ve yer değiştirerek iç hava kalitesini kontrol etmek için kullanılır; termal konfor, iç ortamın diğer yönlerinden memnuniyet veya diğer amaçlardan yararlanmak için iç ortam sıcaklığını, nemi ve hava hareketini kontrol etmek için de kullanılabilir. Yani iş yerleri, apartmanlar, okullar, odalar gibi akla gelebilecek her mekânda kullanılabilir ve kullanılmalıdır.

Sistem Nasıl Kurulur?

Endüstriyel fanlar ve üfleyiciler, birincil işlevi bir binanın veya diğer yapıların çeşitli bölümlerine büyük miktarda hava veya gaz akışı sağlamak ve barındırmak olan makinelerdir. Bu, bir göbeğe ve şafta bağlanan ve bir motor veya türbin ile tahrik edilen birkaç kanadın döndürülmesiyle elde edilir.

Bir endüstriyel havalandırma sisteminin iki ana bölümü vardır: bir temiz hava besleme sistemi ve bir egzoz sistemi. Genel olarak besleme sistemi bir ısıtma, havalandırma ve klima sistemidir (HVAC) ve şunlardan oluşur:

 • Hava girişi,
 • Hava filtreleme ekipmanları,
 • Isıtma / soğutma ekipmanları,
 • Fan,
 • Kanallar,
 • Hava dağıtım kayıtları.

Egzoz sistemi şunlardan oluşur:

 • Bir “hava giriş” alanı,
 • Havayı bir alandan diğerine taşımak için kanallar,
 • Hava temizleme cihazı / cihazları,
 • Dışarıdaki havayı getirmek ve iç mekandaki kirli havayı boşaltmak için fan (lar) ve boşaltma yığınları.
Havalandırma Fiyatları

Havalandırma fiyatları, havalandırmanın tipine ve mekâna göre değişiklik gösterecektir. Hangi çözüm seçilirse seçilsin, çoğu binada hava kirletici madde içeren en az bir sistemin olması genellikle önemli kabul edilir. Havalandırma sistemleriyle ortadan kaldırılan yaygın kirleticiler arasında genellikle yanıcı buharlar, kaynak dumanları, toz, küf, asbest lifleri, yağ buharı ve toksik kimyasallar bulunur. Havalandırma sistemleri kurulumu ve havalandırma parçaları satışı hakkında fiyat ve detaylı bilgi için lütfen iletişime geçiniz.